Zračni tlak




zračni tlak

Zrak, ki se nahaja v Zemljinem ozračju, s svojo težo pritiska na vse površine in predmete, na zemeljskem površju. Temu zračnemu pritisku pravimo zračni tlak. Jakost tega pritiska zraka se razlikuje med različnimi kraji in časi, zaradi spreminjanja teže in količine zraka, ki pada na Zemljino površino. S tem ko se oddaljujemo od zemeljske površine v zemljino atmosfero, zračni tlak pada. Enota za merjenje zračnega pritiska je milibar oziroma kP (kilo paskalov). Normalna raven zračnega pritiska je okrog 1013 milibarov ali 101,3 kP. Ta raven zračnega tlaka je najpogostejša na morski gladini, z oddaljevanjem od površja Zemlje pa tlak pada. Na višini okrog 5 kilometrov pade zračni tlak za polovico. Razlog za padanje zračnega pritiska je zmanjševanje števila molekul zraka z višanjem nadmorske višine.

Ta atmosferski tlak vpliva na počutje ljudi. V kolikor je zračni tlak prenizek, le ta povzroči da se tkivo v okolici sklepov razširi in vrši pritisk na sklepe, kar povzroča bolečino. Če pa je zračni pritisk previsok pa človek običajno občuti kot glavobol. Glede na višino zračnega tlaka ločimo anticiklonska območja in ciklonska območja.