Trenutno vreme na Hrvaškem
Trenutno vreme na Hrvaškem je prikazano na spodnji sliki.

Za Hrvaško sta značilna dva tipa podnebja. Celinsko podnebje, ponekod tudi gorsko, najdemo v notranjosti države. Na takih območjih so običajne mrzle zime in vroča poletja zato zaznamo velika temperaturna nihanja med posameznimi letnimi časi. Največ količina padavin pade junija in pa v jeseni. Pogosti so tudi močni vetrovi, ki pihajo iz bistveno hladnejših pokrajin in prinašajo ohladitve.

Druga vrsta podnebja, ki prekriva večji del države, pa je sredozemsko podnebje. Zanj so značilne vlažne in mile zime ter suha vroča poletja. Ker se polarna fronta pozimi premakne proti jugu, takrat pade največ padavin. Na območjih z izrazitim sredozemskim podnebjem letno pade od 350 do 900 mm padavin.