Temperatura zraka
Eden izmed precej pomembnih dejavnikov, ko se odpravljamo na dopust in ki ga v precejšnji meri tudi upoštevamo, je tudi temperatura zraka. Temperatura zraka je odvisna od veliko faktorjev, zato temperatura ni enaka po vsej zemeljski obli ampak se na razlikuje na osnovi stanja povezanih faktorjev. V bolj urbanem kraju, je to razlog za kakšno stopnjo višje. Svojo težo pa ima tudi vrsta dreves oziroma poraščenosti, ki uspevajo na izbranem področju, zemlje, reliefne oblike površja, vrste vodnih virov in seveda nadmorske višine, ki na temperaturo zraka tudi največji vpliv.

 

Temperatura zraka z nadmorsko višino izredno hitro pada, zato so najvišje temperature izmerjene prav v kotlinah. To pa ne drži vedno, saj so pogosti, še posebno v zimskem času, tako imenovani temperaturni obrat oziroma inverzija. Za ta pojav je značilno, da je temperatura zraka v nižjih kotlinskih predelih bistveno nižja, kot je le ta na pobočju oziroma na višji nadmorski višini. Takrat na dnu doline pogosto leži megla, pozimi pa je pogost tudi dež, ki pri temperaturah nižjih od 0° C povzroča hudo poledico. Do pojava pride ko se težji hladnejši zrak uleže na dno kotlin in iz tam izpodrine toplejšega. Megla nastaja zaradi kondenzacije vlage iz hladnega zraka, ki lahko v dolinah vztraja tudi do več tednov, medtem pa imajo višji predeli že lepo sončno vreme.