Temperatura morja
 

Temperatura morja

merska-skala

Voda sestavlja kar dve tretjini Zemljine oble in je najpomembnejši človekov vir, brez katerega človek ne bi mogel živeti. Od tega je 97,5 odstotkov vse vode, slane, preostala 2,5 odstotka pa predstavlja sladka voda, ki je primerna za uživanje. Ta delež sladke vode pa ni v celoti prisoten v tekoči obliki ampak se več kot dve tretjine vse sladke vode na zemeljskem površju nahaja v zamrznjenih polarnih ledenikih. Človek tako izkorišča oziroma porablja le 30 % vse sladke vode na Zemlji. Tudi v človeškem telesu je poglavitna sestavina, saj predstavlja več kot 70 % človekove teže.

Vsa voda prisotna na zemeljskem površju stalno kroži in sicer na dva načina oziroma vodna kroga. Pri prvem načinu kroženja vode, imenovanem tudi majhen vodni krog, kroži voda med morjem in ozračjem. Proces kroženja vode poteka tako, da sonce segreva vodo v morju zato temperatura morja narašča, kar povzroči izhlapevanje. To izhlapelo vodo vsrkajo oblaki in jo v obliki padavin zopet vrnejo v ocean.

Drugi način kroženja vode pa se imenuje veliki vodni krog. Zanj je značilno kroženje vode med morjem, ozračjem in kopnim. Tudi ta proces se prične s tem ko temperatura morja naraste. Tudi tukaj se voda vrne v obliki padavin in sicer na zemeljsko kopno. Odvečna voda se nato steka v rečne odtoke, od koder se voda zopet vrača v morje. Zaradi takega kroženja se voda konstantno obnavlja z rudninskimi snovmi, ki jih vsebuje in se sprotno prečiščuje.

Kot smo že omenili se zaradi Sonca, temperatura morja in oceana viša. Najbolj se segreje površina morske gladine, globina morja pa se segreva le z vertikalnim kroženjem vodnih gmot. Temperatura morja je tako najvišja na gladini, z globino pa le ta pada. Vzrok za nižanje temperature z globino je nezmožnost prodiranja svetlobe pod morsko gladino. V globini 100 metrov najdemo le še modro svetlobo, na globini 250 metrov pa najdemo popolno temo in nobene svetlobe.

Temperatura morja ni enaka v vseh morjih sveta ampak je ta odvisna od delovanja morskih tokov. Največja temperatura je običajna za severozahodne dele Atlantskega oceana.

Temperatura morja se zaradi ogromne površine, ki jo morska voda pokriva, v primerjavi z zrakom, izredno počasi spreminja. V zmerno toplem pasu je tako temperatura morja najvišja šele konec poletja, v avgustu oziroma v septembru. Tudi najnižja pričakovana temperatura ni značilna za najhladnejši dan zime ampak šele za konec zime. Temperatura morja v tropskem in polarnem pasu pa se praktično ne spreminja.