Vreme Rovinj in tridnevna napoved
Napoved za 3 dni


Napoved za 7 dni


Vreme Rovinj je za turiste prijetno in ugodno vpliva na počutje. Kljub temu pa, v kolikor se odpravljate na dopust preverite, kakšno je vreme Rovinj. Na prelepi obali Istre, zraven Limskega kanala, se nahaja najbolj romantično mesto na Mediteranu. Govorimo o mestu Rovinj. To pristaniščno mesto leži na zahodni obali Istrske pokrajine, nekoliko severneje od Pule. Rovinj leži v področju rdeče Istre, kot so ga poimenovali strokovnjaki.  Mesto je poznano po rovinjskem arhipelagu, v katerega spada 22 otočkov, med katerimi sta največja Katarina in Sveti Andrija. V mestu najdemo dve pristanišči. Severno je namenjeno tovornim ladjam, medtem ko je južno primerno za ostala plovila. Rovinj je bogat tudi z nahajališči boksitove rude, ki je glavna surovina za pridelavo aluminija. Velik del od 13 467 prebivalcev, kolikor jih je v mestu živelo leta 2001, je zaposlen v tobačni, ribarski industriji ali pa se ukvarja s turizmom. Vreme Rovinj je vsekakor primerno za tak način življenja.

Mesto Rovinj je poseljeno že od poznega obdobja antike, ki je doba starih Grkov, trajala med letoma 1000 pred našim štetjem do 476 našega štetja. Sedanje ime, torej Rovigno, kot se napiše v italijanščini,  se je pričelo prvič uporabljati v 13. stoletju. Kot mesto je bilo razglašeno leta 1531.

Podnebje in tipično vreme Rovinj je sredozemsko oziroma etezijsko, z milimi zimami in vročimi poletji. Povprečna letna temperatura je 16° C. Zimsko vreme Rovinj ni pretirano hladno, kar dokazuje tudi povprečna januarska temperatura, ki je 4,8° C. Povprečna poletna oziroma julijska temperatura je okrog 23° C, kar pa tudi ni pretirano vroče. Tako je vreme Rovinj nekakšnih srednjih vrednosti, ni niti premrzlo niti prevroče.

Dežno vreme Rovinj je značilnejše za jesenske in zimske mesece, v poletnem času pa pade bolj malo padavin. Celotna letna količina padavin je okrog 960 mm dežja, kar je nekoliko nad povprečjem za tipično sredozemsko podnebje.