Hitrost vetra
Eden od dejavnikov s katerimi opišemo vreme je tudi veter. Nastane z premikanjem zračnih mas iz področij visokega zračnega pritiska proti področjem nizkega zračnega tlaka. Glede na smer iz katere veter piha, določimo smer vetra. Vetru merimo tudi hitrost. Pot ki jo naredi opazovana zračna masa v neki točki časa, imenujemo hitrost vetra. Merska enota s katero zapisujemo hitrost premikanja, je m/s, km/h ali Nm/h (vozel). Moč oziroma hitrost vetra brez kakršnihkoli instrumentov določamo z Beaufortovo lestvico, ki ima za vsako stopnjo moči vetra podroben opis stanja. Ta opis nato primerjamo z dejanskim stanjem vetra in dobimo okvirno oceno po Beaufortovi lestvici.

Danes se za merjenje vetra uporabljajo številne veliko bolj točne naprave v primerjavi z Beaufortovo lestvico. Eden od teh naprav je tudi vetromer oziroma strokovno imenovan anemometer. Deluje tako da naprava z ploščo, ki niha, za delovanje uporablja silo upora, ki dvigne nihajno ploščo na osi za toliko, da sta sili teže plošče in upora v ravnovesju. Ta odklon od navpičnega položaja pa predstavlja trenutno hitrost vetra. Zaradi velike netočnosti vetromera z nihajočo ploščo se danes v večji meri uporablja anemometer z votlimi polkroglami, ki je vtrljiv okrog vertikalne osi, zato dobimo skoraj celotno hitrost vetra.